Dlaczego nie otrzymujesz tego, czego chcesz ? Jak przebiega proces tworzenia ?

Świat zewnętrzny jest tylko przejawem świata wewnętrznego.

Przejawione powstaje z nieprzejawionego i jest już wcześniej zdeterminowane. Powstaje na bazie jakiejś matrycy energetycznej z potencjalnych możliwości świata kwantowego, pod którym są prawdopodobnie, inne światy bardziej subtelne, których nie znamy a musimy wziąć pod uwagę.

Wszystkie światy się wzajemnie przenikają. Stwarzanie dzieje się teraz i stale. Nic nie jest takie jakie było przed chwilą.

Ciało eteryczne jest matrycą ciała fizycznego Świat fizyczny jest już zdeterminowany światem niefizycznym. Żeby nieprzejawione pojawiło się w świecie fizycznym muszą być spełnione jekieś określone warunki ograniczające, które na to pozwolą.

Musi być świadomy świadek bo wszystko może zaistnieć tylko poprzez świadomość ze świadomości w świadomości świadka.

Świadek ma wpływ na to co jest tworzone, to on zawęża warunki niezbędne do przejawienia się nieprzejawionego. Świadek jest współtwórcą i tutaj kryją się możliwości dla nas ludzi.

Przeszłość nie determinuje teraźniejszości.

Świadek jest współtwórcą, bo świadek jest świadomością przez którą może zajść proces tworzenia, on bierze w tym aktywny udział.

Ale cały proces może też dziać się w świadomości świadka na poziomie nieświadomym dla jego umysłu.

I to jest odpowiedź na to dlaczego ludzie otrzymują nie to czego chcą świadomie, tylko to co wyparli do nieświadomości, czyli to czego faktycznie świadomie nie chcą. I dlaczego prawo przyciągania, pozornie, nie działa.

W nieświadomości świadka zapisane są programy determinujące jego tożsamość. Są najczęściej nieużyteczne i niewspierające świadomych dążeń. Determinują wybory i to co jest tworzone.

Aby to zmienić trzeba przeprogramować swoją nieświadomość.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s