Wszystko jest subiektywne. Rzeczy podstawowe


Oto podstawowe informacje, które determinują mój odbiór rzeczywistości.Są prawdziwe dla mnie, na obecnym etapie mojego zrozumienia i pewnie się zmienią.

Jeśli się z nimi nie zgadzasz, myślisz i czujesz, że jest inaczej to jest ok. Jeśli cię zaciekawiły to nie przyjmuj ich „na wiarę”, tylko sprawdzaj.

Doświadczanie Rzeczywistości jest subiektywne i dla każdego inne. Na tym polega piękno tego świata.


Zaczynamy


Prawdą jest tylko to co jest i nic więcej. To czego nie ma jest mentalnym konstruktem, bo nie może być rzeczywiste to czego nie ma. Dlatego każdy ‚brak’ jest nieprawdziwy.


Świat formy czyli świat fizyczny jest wynikiem i jest zdeterminowany światem niefizycznym, który go przenika i tworzy. To co widzialne powstaje z niewidzialnego.


Stworzenie świata jest to ciągły proces który dzieje się teraz, trwa od zawsze i nigdy się nie skończy. Akt stwarzania jest to kontinuum trwającej chwili, dlatego wszystko nieustannie się rozwija.


Świat fizyczny jest przenikany przez światy niefizyczne.


Świadomość jest tym co tworzy i tym co doświadcza.

Rzeczywistość lubi posługiwać się wzorami energetycznymi. Np. drzewo oskrzelowe przypomina drzewo liściaste -Lee pattern.


Życie jest trwałe i nie może się skończyć, ponieważ nie ma nic innego oprócz życia. Dlatego żaden koniec świata nie jest możliwy.


Doświadczanie świata jest subiektywne.Cała nasza rzeczywistość, to jak ją odbieramy jest subiektywna i inna dla każdej osoby na świecie – każdy człowiek żyje w swojej iluzji.


Ego – umysł to są energetyczne wzorce zapisane w nieświadomości, które zakłócają odbiór czystej Rzeczywistości i zawężają możliwości tworzenia.


Umysł nie potrafi odróżnić fikcji od rzeczywistości.


Dualizm jest wynikiem percepcji zmysłowej i zniekształca obraz Rzeczywistości.


Poziom świadomości na którym znajduje się jednostka warunkuje odbiór i zrozumienie rzeczywistości. Im wyższy poziom tym większe zrozumienie.


Wszystko co jest, jest takie jak być powinno.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s